Vereniging

Volleybalvereniging DASH

In het jaar 1959 is het idee in Kranenburg ontstaan om een volleybalvereniging op te richten. Daaruit is per 1 april 1960 de volleybalvereniging Dash opgericht. Dash staat voor: Door Aanhouden Steeds Hoger. In de eerste jaren van de geschiedenis van de vereniging werd er getraind in Kranenburg, maar later in het Dorpscentrum in Vorden met alleen dames.  

Midden jaren zestig kwamen er geleidelijk ook heren volleyballen bij Dash In de loop der jaren is de volleybalvereniging gegroeid en telt nu ruim 200 leden, die met veel plezier volleyballen. De meeste teams komen uit in de regionale competities. Het eerste damesteam speelt in de nationale competitie 1e divisie. Het doel van de volleybalvereniging Dash is: plezier en presteren. Dash wil voor haar leden optimale voorwaarden scheppen om met plezier de volleybalsport uit te oefenen en daarbij is prestatie voor de meeste teams een belangrijk doel. Daarnaast streeft de vereniging ernaar om volleyballen in Vorden voor iedereen toegankelijk te houden. Dit wil zij bereiken door de contributie voor de leden zo laag mogelijk te houden en naar mogelijkheden te zoeken om de kosten zo laag mogelijk te houden. 

Cool Moves Volley

De allerjongste volleybaltalentjes spelen in de CMV. CMV staat voor Cool Moves Volley. In de CMV wordt het onderscheid in niveau gemaakt door niveaus. Deze niveaus lopen uit een in leeftijd. Bij de CMV niveau 1, 2 en 3 spelen de jongste volleybalsters en volleyballers. Zij hebben de leeftijd van 5 tot 8 jaar. Onder enthousiaste begeleiding leren zij volleyballen en samenwerken met hun leeftijdgenoten. Ze leren balvaardigheden, motorische vaardigheden en maken kennis met de beginselen van het volleyballen. Maandelijks wordt er een toernooi voor de kinderen georganiseerd, dat elke maand bij een andere vereniging plaatsvindt. Een toernooi van de CMV niveau 1, 2 en 3 is een drukte van jewelste. Vaak doen er aan zo’n toernooi 45 teams mee! 

Een treetje hoger is CMV niveau 4, 5 en 6. Daarin spelen de wat oudere kinderen, die vaak doorgestroomd zijn uit niveau 1, 2 en 3. Zij zijn ook wat ouder: 8 tot 11 jaar. Zij spelen al echte competitie in de regio wat driewekelijks plaatsvindt.  

Jeugdcompetitie

Wanneer een jeugdlid 12 jaar wordt, gaat hij/zij in de jeugdcompetitie spelen. Bijna iedere week wordt er door deze teams een wedstrijd gespeeld. De jeugdcompetitie is verdeeld in drie klassen: de A-, B- en C-klasse. Bij de indeling van deze teams wordt rekening gehouden met de leeftijd en de speelsterkte van het jeugdlid.  

Seniorencompetitie

De seniorencompetitie bestaat over het algemeen uit spelers/speelsters van 18 jaar en ouder, maar soms stromen talentvolle jeugdleden al eerder door naar de seniorencompetitie. Behalve dames 1 van Dash, spelen alle teams in de competitie oost van de NeVoBo.

Zoals eerder genoemd, komen alle teams uit in een van de regionale klassen, behalve dames 1 van Dash. Zij spelen in de eerste divisie. Naast de competitieve teams is er binnen Dash ook een recreatief herenteam. Zij trainen een keer per week en spelen eens per week een wedstrijd tegen andere recreatieve teams in de regio.