CMV

CMV staat voor Cool Moves Volley en is bedoeld voor spelers tot ongeveer 12 jaar. Er is een site met uitgebreide informatie: www.coolmovesvolley.nl. Op de website van vvdash is veel (actuele) informatie te vinden. Onder andere over de training, trainers, toernooien, competitie en contributie.

 

Toernooien en competitie
CMV-niveau 1, 2 en 3 speelt zeven toernooien per jaar, op zaterdagochtend.

 

CMV-niveau 4, 5 en 6 speelt competitie op zaterdag. Per half jaar wordt in een poule gespeeld om de beste plek. Na elk half jaar wordt opnieuw de poule bepaald aan de hand van eerdere resultaten.

 

De data van de toernooien en competitie zijn te vinden op de website.

Richtlijnen bij trainingen, toernooien en wedstrijden

Laat uw kind op tijd komen bij trainingen, toernooien en wedstrijden. Waar en hoe laat uw kind wordt verwacht staat in de speelschema’s die door de coördinatoren opgesteld en rondgestuurd worden.

Als uw kind verhinderd is voor een training graag 24 uur van tevoren melden bij de trainer. De trainingen worden namelijk afgestemd op de groepsgrootte.

Als uw kind verhinderd is voor een toernooi of wedstrijd graag 24 uur van tevoren melden. Dan is het nog mogelijk om een vervangende speler/speelster te regelen.

Bij toernooien en uitwedstrijd wordt er door ouders gereden. De chauffeurs staan in de speelschema’s vermeld. Bij verhindering zorgt de chauffeur zelf voor vervanging. Aan de chauffeurs de vraag om ten alle tijden op een verantwoorde manier de kinderen en coaches te vervoeren. De kinderen van CMV-niveau 1, 2 en 3 worden na afloop van een toernooi door de chauffeurs naar huis gebracht.

Bij toernooien en wedstrijden is meedoen belangrijker dan winnen. Het is voor de kinderen natuurlijk fantastisch om te winnen, maar spelplezier en ontwikkeling van het spel staan voorop. De trainer/coach zal zoveel mogelijk positieve acties benadrukken en zal fouten op een positieve manier proberen te verbeteren.

Bij een blessure neemt één van de ouders/chauffeurs de verzorging van de betreffende speler/speelster op zich, zodat de coach kan blijven coachen.

Na een gespeelde wedstrijd is het de bedoeling om:

  • de scheidsrechter en de tellers te bedanken
  • de pasjes mee te nemen (indien van toepassing)
  • de shirtjes te tellen en allemaal mee te nemen
  • de kleedkamer netjes achter te laten
  • het wedstrijdformulier (geel) mee terug te nemen en op de tafel leggen in de sporthal (indien van toepassing).

Na elke wedstrijd worden de shirts per toerbeurt door een van de ouders gewassen. Dit gebeurt op volgorde van rugnummer (indien van toepassing). De volgende wedstrijd worden de shirts weer meegenomen.

Na het sporten is het gebruikelijk om te douchen. Zorg dat uw kind hiervoor spullen meeneemt. Wij zullen er zoveel mogelijk op toezien dat het gebruik van kleedkamers en doucheruimte ordelijk gebeurt.

Elke vereniging draait op vrijwilligers. De vereniging zoekt bijvoorbeeld voor elk jeugdteam een begeleider die de trainer/coach ondersteunt met organisatorisch zaken. Als u op welke manier dan ook behulpzaam kunt zijn, bijvoorbeeld door te coachen of te tellen of door de rol van begeleider te vervullen, laat het dan weten.

Wat is CMV?

Cool Moves Volley is een uitgekiende methode waarbij kinderen via een systematische opbouw volleybal leren. De vaardigheden zijn gebaseerd op wat haalbaar is voor een kind op een bepaalde leeftijd. Uitblinkers kunnen een jaar vooruitlopen, spelers met minder aanleg kunnen wat langer op een zelfde niveau blijven spelen. Hieronder volgt een korte uitleg van de zes spelniveaus.

Niveau 1
Leeftijd:
6 -7 jaar (bij benadering)
Leerfase:
gooien, vangen en bewegen
De kinderen gooien de bal in het veld vanaf een willekeurige plek in het veld. Na een gegooide bal draaien de kinderen door in het veld (met de klok mee). Valt de bal op de grond? Dan moet het kind dat de fout maakt, of het kind dat het dichtstbij staat, het veld verlaten. Het kind mag het veld weer in zodra er een vangbal wordt gemaakt.
Niveau 2
Leeftijd:
7-8 jaar (bij benadering)
Leerfase:
gooien, vangen, bewegen en onderhands serveren.
De kinderen slaan de bal onderhands over het net. De bal wordt gevangen en meteen weer teruggegooid. Na een opgeslagen of gegooide bal draaien de kinderen door in het veld. Valt de bal op de grond? Dan moet het kind dat de fout maakt, of het kind dat het dichtstbij staat, het veld verlaten. Er mag een kind het veld in wanneer er 3 vangballen achter elkaar zijn geweest.
Niveau 3
Leeftijd:
8-9 jaar (bij benadering)
Leerfase:
onderarms spelen, onderhands opslaan, bewegen.
De kinderen slaan de bal onderhands over het net. De bal wordt getoetst en door een teamgenoot gevangen. Na een opgeslagen of een getoetste bal draaien de kinderen door in het veld. Valt de bal op de grond? Dan moet het kind dat de fout maakt of het kind dat het dichtstbij staat het veld verlaten. Er mag een kind het veld in wanneer een getoetste bal gevangen is.
Niveau 4
Leeftijd:
9-10 jaar (bij benadering)
Leerfase:
frontaal bovenhands spelen, samenspelen d.m.v. 3 balcontacten, spelen onder hoeken.
De kinderen slaan de bal onderhands over het net, 3x spelen is verplicht. Het tweede balcontact bestaat uit een vanggooi-beweging. Het eerste en derde balcontact worden met onderarms of bovenhandse volleybaltechniek gespeeld. Valt de bal op de grond of maakt het team een fout, dan krijgt het andere team een punt. De kinderen draaien na drie goede opslagen door.
Niveau 5
Leeftijd:
10-11 jaar (bij benadering)
Leerfase:
opslaan vanaf de achterlijn.
De kinderen slaan de bal onderhands over het net. Er wordt geprobeerd om de bal in 3x te spelen. Na deze 3x krijgen de kinderen een extra bonuspunt. Valt de bal op de grond, dan krijgt het andere team een punt. De opslag gaat dan ook naar de tegenpartij. De kinderen draaien na drie goede opslagen door.
Niveau 6
Leeftijd:
Leeftijd: 11-12 jaar (bij benadering)
Leerfase:
Bovenhandse opslag en smash.
De spelers proberen de bal bovenhands, onderarms of door middel van een aanvallende actie (smash uit stand, pushbal of smash in sprong) over het net bij de tegenstander in het veld op de grond te spelen. Er worden 4 sets van 25 punten gespeeld. Bij een 2-2 stand wordt een vijfde set gespeeld.